Ordre del dia 10/03/2021 18:00


1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior (pdf)

2. Presentació dels candidats per cobrir la vacant del sector públic a la Junta de Govern.

- Candidatura de Gemma Canalias, representant del Consell Comarcal de la Garrotxa (pdf)

3. Votacions per cobrir la vacant del sector públic a la Junta de Govern.

4. Aprovació de:

- La memòria econòmica de l’any 2020 (pdf)

- La memòria anual d’actuacions 2020 (pdf)

(durant aquest punt mostrarem el vídeo-resum de les actuacions principals de 2020)

  Annex 1: Memòria de les Oficines de Turisme 2020 (pdf)

  Annex 2: Recull de premsa 2020 (pdf)

- El pressupost 2021 (pdf) i el pla d’actuacions 2021 (pdf)

5. Torn obert de paraules