Tot sobre els ERTOS

Webinar "Estic afectat per un ERTO: i ara què?". 27 de maig. Més informació i inscripcions.


 

A partir del 30 d’abril es pot sol·licitar des d'aquí la prestació extraordinària per subministrament bàsics per persones afectades per la situació de crisi ocasionada pel covid-19 per si és del seu interès ó dels seus treballadors.

Es tracta d’ una ajuda de 200 euros per unitat familiar sempre que la mitjana mensual dels ingressos dels mesos de març i abril de 2020 sigui inferior a 2.098,37 euros/bruts pel conjunt de tots els membres de la unitat familiar.

Adjuntem enllaços per informar-se de les condicions i poder-la tramitar en cas que interessi i es compleixin les condicions necessàries per sol·licitar-la.

Preguntes freqüents sobre aquest ajut.
 


 
Quines activitats poden presentar ERTOs per força major derivats pel  COVID-19?

 - Procediment administratiu per a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació.

Instrucció

A la Instrucció 02/2020 de la Secretaria General del Departament de treball, Afers Socials i Famílies sobre els procediments administratius per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació es recullen mesures sobre el procediment administratiu de tramitació dels EROs pe agilitzar els procediments interns.

Així mateix, s’ha habilitat la presentació telemàtica per als procediments d'expedients d'extinció i suspensió i reducció de jornada per força major.

- Criteri de la Direcció General de Treball sobre expedients suspensius i de reducció de jornada pel COVID-19