El santuari de Finestres des de Santa Pau

El santuari fou venut al segle XIV als barons de Santa Pau i va ser lloc important d’agitació en ocasió de la guerra civil de Joan II, moment en què va caure en mans dels pagesos remences. Vols pujar-hi i conquerir-lo?