Com arribar

La privilegiada situació de la Garrotxa i la xarxa de transport públic permeten arribar d'una forma còmoda i ràpida des de qualsevol punt.