On informar-se

La Garrotxa disposa d’una extensíssima xarxa d’equipaments informatius.

Oficines de Turisme: equipaments públics que formen part de la Xarxa d’Oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Centres d’Informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: equipaments informatius públics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Punts d’Informació: equipaments públics o privats acreditats per Turisme Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa com a indrets on es proporciona una informació de qualitat.

Xarxa de Punts Digitals d'Informació Turística de la Garrotxa: pantalles tàcils ubicades a 10 municipis de la Garrotxa amb accés obert a tots els webs d'informació turística, allotjaments, restaurants i activitats.