Recomanacions i normes per als visitants

Per a una informació més completa, adreceu-vos als centres d'informació del Parc Natural, on a més de fulletons informatius hi trobareu plànols, guies i llibres que us facilitaran la visita al Parc.
El Parc disposa d'una extensa xarxa d'itineraris pedestres senyalitzats. Si els seguiu podreu visitar els indrets més significatius d'aquesta zona.
El territori del Parc Natural és de propietat privada en la seva major part. Procureu que la vostra visita no destorbi la gent que hi viu.
L'acampada no és permesa. En l'àmbit del Parc Natural hi ha nombrosos allotjaments on podreu pernoctar.
Per motius de seguretat i conservació, està rigorosament prohibit encendre foc.
El servei de manteniment ha de fer un gran esforç per conservar nets els indrets més freqüentats. Utilitzeu sempre les papereres o emporteu-vos la brossa que genereu.
La captura i recol·lecció d'animals, roques, minerals i plantes no són permeses en l'àmbit del Parc Natural.
Hi ha zones d'accés restringit a només serveis i veïns, que estan perfectament senyalitzades. L'accés en vehicle motoritzat hi resta prohibit.
Els centres d'informació del Parc Natural donen autoritzacions especials perquè persones amb problemes d'accés a peu puguin apropar-se en vehicle a les zones d'accés restringit.