Com treballem

Turisme Garrotxa treballa per a una extensa diversitat de clients diferents:

Socis públics i privats

·Oferint-los serveis de coordinació de projectes, esdevenint una entitat que fa de nexe entre el sector públic i privat, i un interlocutor sectorial i territorial davant les administracions.

Empreses turístiques de la Garrotxa

·Oferint-los una extensa cartera de serveis prèvia adhesió a l'associació, que van des de promoció a assessorament, passant per informació i creació i comercialització de productes turístics.

Operadors turístics

·Assistint a workshops presentant els productes turístics ja creats, i col·laborant en l'organització de famtrips, o organitzant-ne directament.

Mitjans de comunicació

·Col·laborant en l'organització de presstrips, o organitzant-ne directament.

Bloguers

·Col·laborant en l'organització de blogtrips, o organitzant-ne directament.

Turisme Garrotxa posa a disposició de tots aquests professionals el seu banc d'imatges i l'assessorament del seu equip tècnic.