Projectes

Acreditació d'empreses amb la Carta Europa de Turisme Sostenible

 

L'any 2001, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es va acreditar amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), que és un reconeixement del sistema de gestió turística que atorga la Federació Europarc. Actualment el tenen 58 espais naturals de set països europeus (Finlàndia, Regne Unit, França, Espanya, Alemanya, Itàlia i Portugal). Des d'aleshores, el Parc Natural ha estat treballant conjuntament i en cooperació amb agents i administracions turístiques de tota la comarca per la implantació d'un model de gestió turística sostenible. Entre els agents clau destaca Turisme Garrotxa, el punt de trobada comú del sector públic i privat.

A partir de la segona meitat de 2008, la CETS es va obrir a les empreses turístiques, en un procés voluntari que havia de demostrar el compromís de les empreses amb el territori.

El procés d'acreditació d'empreses amb la CETS l'han finalitzat unes 50 empreses turístiques, a les quals se'ls ha fet un diagnòstic dels seus aspectes ambientals, socials i de vinculació amb el territori. Aquestes empreses han hagut de complir les condicions marcades pel Parc Natural i per la secció espanyola d'Europarc, i, finalment, definir un programa d'actuacions a tres anys vista que és l'eix del seu compromís amb el turisme sostenible a la comarca.

Aquesta acreditació reforça i millora l'estreta cooperació i col·laboració entre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el sector turístic privat de la comarca, amb Turisme Garrotxa com a soci clau en aquest procés.

El Parc Natural i Turisme Garrotxa, d'altra banda, prenen també compromisos cap a les empreses com promoure-les turísticament d'una manera diferenciada o afavorir a la formació.

Mitjançant l'acreditació d'empreses, la Garrotxa torna a ser una comarca pionera a Espanya perquè ja va ser el primer parc de l'Estat espanyol en obtenir la CETS i ara ha estat un parc pilot en el sistema d'acreditació d'empreses (juntament amb 5 parcs d'Andalusia).

Haver assistit al Curs de Coneixement del Sector Turístic de la Garrotxa, i assistir regularment a les sessions de formació permanent és un dels requisits previs per a poder-se acreditar amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.

 

Xarxa d'Oficines de Turisme

 

Oferir una informació de qualitat és un dels principals objectius de Turisme Garrotxa i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. És per això que l’any 2001 es va iniciar l’acreditació d’equipaments turístics com a Punts d’Informació.

Inicialment, aquesta xarxa estava formada per oficines de turisme, allotjaments, restaurants i empreses d'activitats. Després d'uns anys de funcionament, l'acreditació de Punt d'Informació va passar a ser una part de l'acreditació de les empreses amb la Carta Europa de Turisme Sostenible.

Paral·lelament es va anar consolidant una altra xarxa que feia temps que ja s'havia creat: la de les oficines de turisme. Independentment de la seva titularitat i gestió (pública, concessió...), Turisme Garrotxa en coordina una taula formada pels seus responsables municipals i també els responsables de l'atenció al públic.

D'aquesta manera, no només tot el personal involucrat en l'atenció al públic es pot intercanviar informacions d'interès mutu, sinó que també es poden coordinar i unificar projectes i procediments entre les diferents oficines de turisme.

 

Xarxa de Senders Itinerànnia

 

Itinerànnia és una xarxa de senders de 2.500 km entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Itinerànnia recupera les antigues vies de comunicació entre els pobles per poder arribar a qualsevol racó, a qualsevol petit indret. La xarxa està formada pels actius naturals i culturals de tres àrees, que són els principals atractius dels visitants al nostre país, i permet caminar dels Pirineus fins al mar i del mar fins als Pirineus.

La posada en marxa d’aquesta xarxa l’any 2008, va ser gràcies a un projecte de cooperació de l’ajut Leader. El primer pas va ser realitzar un inventari de camins de la comarca i seleccionar els històrics, mitjançant inventaris de camins i converses amb la població local, els centres excursionistes, etc. El segon pas va consistir en realitzar un mapa de recursos turístics, naturals i culturals. El tercer pas va ser crear un mapa dels serveis turístics.

Mitjançant la superposició de tots aquests mapes, es van establir uns criteris de puntuació que donaven una puntuació més elevada als senders més pròxims als establiments turístics, als serveis bàsics de la comarca o als recursos de molt alt interès, vinculats a la cultura, al patrimoni, a la gastronomia, a la història i a la idiosincràsia dels territoris. De manera que aquests senders amb la puntuació més elevada han estat els que finalment han format part de la xarxa bàsica de senders Itinerànnia.

Tot això va ser, i continua sent possible, gràcies a la col·laboració dels ajuntaments, dels parcs naturals, de les oficines de turisme i dels centres excursionistes que han treballat plegats amb un únic objectiu:  crear una nova xarxa de senders que doni noves oportunitats al territori.

Entre el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà s'han senyalitzat més de 2.500 quilòmetres de camins que permeten fer múltiples excursions en funció del temps que s'hi vulgui dedicar, el grau de dificultat, els interessos culturals, arquitectònics, naturals... En definitiva, cadascú es pot dissenyar la ruta a la seva mida o escollir alguna de les propostes de rutes que estan disponibles a la web del projecte.

Aquestes bases sòlides permeten afrontar projectes com el PECT "Costa Brava-Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa", que permetrà unir els camins de totes les comarques de la demarcació de Girona i visualitzar-los en un web i en una APP, juntament amb el patrimoni i els serveis i equipaments turístics, amb la possibilitat de crear rutes a mida i consultar el traçat de tots els itineraris senyalitzats de la demarcació.

 

Garrotxa Cultour

 

El fet que la informació sobre el patrimoni estigui a l'abast de tothom és un assumpte de vital importància, per tal de conèixer millor l'entorn i comprendre el valor que té. És per això que al llarg dels darrers anys s'han tirat endavant un seguit d'actuacions per posar en valor el patrimoni històric de la Garrotxa mitjançant senyalització i recursos digitals.

Entre l'any 2009 i 2014, el Consell Comarcal de la Garrotxa va encarregar un Inventari de Patrimoni Històric de la Garrotxa, una eina imprescindible per poder identificar tots els recursos d'interès patrimonial. Aquest va ser el punt de partida de totes les actuacions posteriors.

Els anys 2012 i 2013 es va treballar en una taula col·laborativa en el desenvolupament del projecte. L'any següent, el Consell Comarcal de la Garrotxa va aconseguir dos ajuts, un dels fons FEDER i un altre del Pla de Foment de la Generalitat de Catalunya, per al projecte “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”.

A través del Pla de Foment es van aconseguir finançar un nombre mínim de 4 senyals a cada municipi. Alguns ajuntaments, però, van sol·licitar senyalitzar més recursos culturals cofinançant per la seva banda els senyals addicionals. Finalment, es van crear l'APP, el web i els vídeos.

Entre 2015 i 2017, el Consell Comarcal de la Garrotxa va poder senyalitzar més elements d'interès patrimonial gràcies al segon Pla de Foment Turístic de la Generalitat de Catalunya, anomenat “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat. Fase II“.

L'any 2017 el Consell Comarcal de la Garrotxa va signar convenis amb els ajuntaments per tal de definir aspectes com la propietat i el manteniment dels senyals, i en l'actualitat, Turisme Garrotxa fa el seguiment de l'estat dels senyals, i orienta els ajuntaments que necessiten reparar-los, o que volen renovar o ampliar la senyalització.