Assemblea de Turisme Garrotxa

 

Ordre del dia 27/03/2023 - 10:00 - Les Brides (La Vall d'en Bas)


1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior (pdf)

2. Aprovació de:

- La memòria econòmica de l’any 2022 (pdf)

- La memòria anual d’actuacions 2022 (pdf)

(durant aquest punt mostrarem el vídeo-resum de les actuacions principals de 2022)

  Annex: Recull de premsa 2022 (pdf)

- El pressupost 2023 (pdf) i pla d’actuacions 2023 (pdf)

3. Torn obert de paraules