Assemblea de Turisme Garrotxa

 

Ordre del dia 29/03/2022 18:00


1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior (pdf)

2. Aprovació de:

- La memòria econòmica de l’any 2021 (pdf)

- La memòria anual d’actuacions 2021 (pdf)

(durant aquest punt mostrarem el vídeo-resum de les actuacions principals de 2021)

  Annex 1: Recull de premsa 2021 (pdf)

- El pressupost 2022 (pdf) i pla d’actuacions 2022 (pdf)

3. Presentació de l'informe d'avaluació de la CETS.

4. Presentació del projecte aprovat pels Plans de Sostenibilitat.

5. Torn obert de paraules