Via romana de Capsacosta

La Via de Capsacosta és una autèntica obra d’enginyeria d’importància monumental i un testimoni excepcional d'un període històric de gran transcendència per al nostre país.

Segons es creu, va ser construïda en època de l’Imperi Romà, si bé investigacions recents indiquen que es va reformar vers l'any 1729 per garantir la circulació segura de les tropes.

La Via de Capsacosta és ben fàcil de resseguir. En diversos trams presenta un excel·lent bon estat de conservació. Aquesta calçada era denominada entrava cap a la zona de muntanya, i després de travessar la plana de Bianya s'enfilava pel Capsacosta i seguia cap al coll d'Ares.

Els murs, guarda-rodes i tota la resta d’altres elements de la Via de Capsacosta posen de manifest l'extraordinari treball de construcció.

Un dels camins d'Itinerànnia ressegueix la Via de Capsacosta, des del pas dels Traginers (Vall de Bianya) fins a Sant Pau de Segúries (Ripollès).

Més informació

La via romana

Powered by Wikiloc