Comunicat de la Junta de Turisme Garrotxa davant el context actual i l'afectació al sector turístic

Dimecres 28 d'octubre de 2020

La salut de les persones és el bé més preuat de tota societat. És per això que una pandèmia deu ser, de ben segur, un dels reptes més difícils de gestionar, des de tots els punts de vista possibles, sobretot atesa la diversitat dels sectors i del territori de Catalunya.

En qualsevol cas, les mesures sanitàries s'han de compaginar amb mesures de compensació econòmica per als sectors afectats. I, sobretot, tot plegat s'ha de dur a terme amb grans dosis de planificació, coordinació, entesa interdepartamental i bona comunicació.

Malauradament, des de fa mesos, però especialment aquests darrers dies, hem estat testimonis d'una successió de decisions governamentals mancades, per complet, d'aquests tres elements, decisions que han afectat d'una manera molt severa el sector turístic de la Garrotxa.

Des de Turisme Garrotxa demanem a les administracions la màxima cura i proporcionalitat a l'hora de prendre decisions, ja que poden afectar no només el 9% que representa de l'economia de la Garrotxa, sinó en tots els sectors que hi estan relacionats (productors, distribuïdors, etc).

Cal matisar que, quan parlem de turisme, fem referència a l'activitat de descoberta del territori practicada pel “turista”, la persona que fa estada en un allotjament, mentre que quan parlem de “visitant” ens referim a aquella persona que fa una visita d'un dia. Dos conceptes que, tot sovint, s'empren com a sinònims, quan en realitat fan referència a persones amb comportaments d'ús del territori radicalment oposats.

En aquest sentit, convé no confondre l'ús d'aquests termes, ja que a la Garrotxa fa gairebé 20 anys que treballa per aconseguir un turisme més respectuós amb el medi ambient, aplicant estratègies de desenvolupament basades en la Carta Europea de Turisme Sostenible, de la qual n'és titular el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquestes estratègies es basen, per definició, en compartir uns mateixos valors i en la col·laboració de tots els agents turístics privats amb tots els agents turístics públic, a l'entorn d'un punt de trobada comú, l'associació Turisme Garrotxa.

L'ús adequat dels conceptes “turista” i “visitant” permet identificar millor quin col·lectiu és el principal causant dels problemes de sobrefreqüentació que pateixen alguns indrets de la nostra comarca. La seva resolució no és senzilla, però de ben segur que passa per perseverar en l'estratègia turística de la Garrotxa, basada en prioritzar el turisme sostenible per davant de les visites d'un dia i, en qualsevol cas, per millorar la gestió de l'ús públic.

Per acabar, volem manifestar que estem a la disposició del Govern per transmetre-li el convenciment que el sector turístic de la Garrotxa aplica totes les mesures sanitàries vigents, un sector turístic format majoritàriament per allotjaments i restaurants de poca capacitat que des de fa 24 anys treballen de manera transversal amb les empreses de guiatges i d'activitats, i de forma conjunta i col·laborativa amb el sector públic. Aquest sistema de governança ha generat una cultura de treball que cal tenir en consideració a l'hora de prendre decisions que afecten al sector.

També sol·licitem al Govern que les mesures que s'adoptin a partir d'ara siguin fruit d'una planificació lògica, de l'entesa entre els diferents departaments del Govern, de la seva coordinació amb el sector turístic i, sobretot, que siguin comunicades amb la màxima precisió possible.

La Junta de Turisme Garrotxa.