Conveni amb Garrotxa Domus per millorar l'eficiència energètica dels establiments turístics

Dimecres 1 de desembre de 2021

Els establiments associats a Turisme Garrotxa podran gaudir d’un assessorament energètic gratuït que els permetrà incrementar la seva eficiència i estalvi energètic, i utilitzar fonts d’energia renovable.

Turisme Garrotxa i la Fundació EuroPACE han signat un conveni de col·laboració per ampliar el servei de GarrotxaDomus als establiments turístics membres de Turisme Garrotxa situats que ja disposen d'un conveni previ signat amb la Fundació EuroPACE.

Gràcies a l'acord signat avui, els establiments associats podran millorar el seu grau de sostenibilitat. Gràcies a aquest conveni els establiments disposaran de més eines per adequar-se al model de desenvolupament turístic de la Garrotxa, basat en la Carta Europea de Turisme Sostenible, i els permetrà millorar la seva competitivitat adequant-se a les tendències d’un mercat que cada vegada valora més la sostenibilitat.

Fins ara centrat en el sector residencial, la Fundació EuroPACE, a través de GarrotxaDomus, assessora els propietaris d’habitatges per a dur a terme projectes de renovació energètica per assolir la màxima eficiència i estalvi energètic i l´ús de fonts d´energia renovable. Amb aquest objectiu, el projecte es gestionen basant-se en un model de “finestreta única”, que facilita la interacció entre els diferents actors que intervenen en un procés de reforma (propietari, entitat financera, administració i industrials) i acompanya als propietaris durant tot el procés de reforma a través d’assessorament tècnic, administratiu i financer.

Amb la signatura d’aquest conveni, els establiments turístics associats a Turisme Garrotxa podran accedir a aquest servei d’assessorament energètic gratuït.

 

Reptes de futur

 

L’eficiència energètica als edificis i la incorporació de generació d’energies renovable són elements essencials en la transició energètica cap a un nou model, tal i com s’especifica en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, en la Llei 16/2017 del canvi climàtic, i en el document sotmès a consulta prèvia de la propera Llei de la transició energètica de Catalunya.

En l’àmbit europeu i en matèria de clima i energia, la Unió Europea contempla per a l’any 2030 assolir els objectius de: reducció d’almenys un 40% les emissions d’efecte hivernacle (respecte 1990), augmentar la quota d’energies renovables al 32% i millorar l’eficiència energètica dels edificis en un 32,5%.

Es tracta d’uns objectius molt ambiciosos però necessaris, perquè els edificis consumeixen el 26,4% d’energia final i emeten el 10% de emissions de CO2 a nivell global i, per tant, una manera efectiva de combatre el canvi climàtic és millorant l’eficiència energètica i implantació de mesures d’energies renovables als establiments turístics.

A la Garrotxa, aproximadament el 65% dels edificis van ser construïts abans del 1980, quan la normativa l’edificació no contemplava cap requeriment destinat a millorar l’eficiència energètic, la qual cosa es tradueix en la necessitat d’una major despesa energètica i una major quantitat d’emissions de CO2.
Per donar resposta a aquests dos reptes energètics es fa necessari implementar un programa integral de rehabilitació energètica i promoció d’energies renovables a la comarca de la Garrotxa entre els establiments turístics que impulsi la regeneració del parc d’edificis per millorar-ne la seva eficiència energètica.

 

Les entitats

 

La Fundació EuroPACE és una fundació privada sense ànim de lucre que té per finalitat defensar i protegir el medi ambient mitjançant la promoció i millora de la seguretat, l´eficiència energètica i l´ús de fonts d´energia renovable dels edificis, promoure la rehabilitació d´edificis i la millora en la seva accessibilitat i acreditar i homologar projectes qualificats de millora de la seguretat i l´eficiència energètica i l´ús de fonts d´energia renovable així com de l´accessibilitat en edificis que promoguin altres entitats públiques i/o privades.

Turisme Garrotxa és una associació sense afany de lucre integrada per representants del sector turístic privat i públic de la Garrotxa. La qual promou, representa i coordina de forma participativa, un model de desenvolupament turístic sostenible arrelat al territori, que combina el respecte pel medi ambient amb les necessitats i expectatives de les entitats, empreses i municipis que reben els seus serveis.