El Consell Comarcal de la Garrotxa accedeix a un finançament de 3,5 milions d'euros

Dilluns 3 de gener de 2022

El Ministeri ha concedit l'ajut per consolidar la Garrotxa com una destinació sostenible i innovadora, impulsant l'ecomobilitat i l'accessibilitat, millorar la competitivitat de la destinació, de les empreses i la qualitat de vida de la població local.

El passat 30 de juliol, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme va obrir el termini per a les entitats locals per presentar els seus projectes a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística, que seran finançats amb els fons de recuperació europeus (Fons Next Generation). Aquests plans serviran per impulsar projectes que impulsin la transformació de les destinacions en territoris resilients, apostant per la innovació turística i generant una major cohesió territorial. Durant els propers tres anys, aquests plans compten amb un pressupost global de 1.858 milions d'euros.

En el marc d'aquesta convocatòria extraordinària, el Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa, de la mà dels ajuntaments de la comarca, van elaborar un projecte titulat "La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent", que té com a repte principal transformar la mobilitat que generen les més de 500.000 persones que s'estima que visiten la Garrotxa cada any, fomentant els desplaçaments a peu, en bicicleta, en vehicle elèctric o en transport públic, desincentivant l'ús de vehicles amb motors de combustió.

Aquesta mobilitat, a més, ha de minimitzar desplaçaments innecessaris, gràcies a eines d'intel·ligència turística que permetin conèixer i preveure l'aforament dels recursos i serveis d'interès. En definitiva, es vol promoure l'ecomobilitat per a tothom (accessible) com a base de l'experiència turística, minimitzar la petjada ecològica de l'activitat turística, evitar la hiperfreqüentació que pateixen determinats espais alguns moments concrets de l'any, tot posant en valor recursos naturals i culturals poc coneguts.

A banda de la mobilitat, els altres tres grans reptes del projecte són millorar l'eficiència energètica, fer de la digitalització un instrument clau de la gestió i promoció dels recursos i experiències, i millorar la competitivitat del teixit empresarial, generant noves oportunitats laborals, productes i experiències turístiques adaptades a les noves demandes dels visitants (slow, salut, benestar, serveis ecosistèmics) i implicant els ciutadans en el procés de presa de decisions.

 

Els quatre grans eixos del projecte a la Garrotxa.

 

Les actuacions presentades pel Consell Comarcal de la Garrotxa a la convocatòria dels Plans de Sostenibilitat Turística s'estructuren en quatre grans eixos:

En l'eix 1, de transició verda, s'han previst actuacions per valor de 1.278.400 € per a la gestió del flux de visitants en espais naturals i espais tractors de turisme, per a la valorització dels serveis ecosistèmics, i per a la valorització paisatgística i restauració d'espais naturals.

En l'eix 2, de millora de l'eficiència energètica, s'han programat actuacions per valor de 1.159.476 €, que han de permetre tirar endavant iniciatives com Garrotxa E-MOV friendly, la descarbonització del sector turístic i la mitigació del canvi climàtic.

Pel que fa a l'eix 3, de transició digital, s'han sol·licitat 460.738 € per a la creació i comunicació de continguts digitals, per a la plataforma d'intel·ligència turística Garrotxa Smart County i per a al consolidació d'un panell d'indicadors per a la governança públic-privada.

Finalment, per a l'eix 4, de competitivitat, s'han programat actuacions per valor de 600.512 € per a la creació d'oferta turística 4D i 4S, per a la iniciativa Delit Gastronòmic, per al projecte "La Garrotxa per a tothom", per a impulsar actuacions per a la millora dels centres històrics i per al suport a la DMO per a l'execució d'aquest projecte.

El projecte ha estat elaborat i coordinat per Turisme Garrotxa i, a més dels projectes transformadors comarcals, el projecte inclou actuacions més concretes a diferents municipis de la comarca, seguint la línia de turisme sostenible i responsable.

Aquest projecte, a més, s'emmarca en l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que comparteixen tots els agents turístics de la comarca des de l'any 2001, amb l'acreditació, per primera vegada, del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb la CETS.