El Consell Comarcal de la Garrotxa presenta un projecte per valor de 8 MEUR als Next Generation

Dijous 14 d'octubre de 2021

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha presentat un projecte de turisme sostenible coordinat i elaborat des de Turisme Garrotxa a la convocatòria de 2021 dels “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales”.

El passat 30 de juliol, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va obrir el termini per a les entitats locals per presentar els seus projectes a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística, que seran finançats amb els fons de recuperació europeus (Next Generation). Aquests plans serviran per impulsar projectes que impulsin la transformació de les destinacions en territoris resilients, apostant per la innovació turística i generant una major cohesió territorial. Durant els propers tres anys, aquests plans compten amb un pressupost global de 1.858 milions d’euros.

En el marc d’aquesta convocatòria extraordinària, el Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa, de la mà dels ajuntaments de la comarca, han elaborat un projecte format per divuit grans actuacions emmarcades en quatre eixos. El projecte, que té per títol "La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent", té com a repte principal transformar la mobilitat que generen les més de 500.000 persones que s'estima que visiten la Garrotxa cada any, fomentant els desplaçaments a peu, en bicicleta, en vehicle elèctric o en transport públic, desincentivant l'ús de vehicles amb motors de combustió.

Aquesta mobilitat, a més, ha de minimitzar desplaçaments innecessaris, gràcies a eines d'intel·ligència turística que permetin conèixer i preveure l'aforament dels recursos i serveis d'interès. En definitiva, es vol promoure l'ecomobilitat per a tothom (accessible) com a base de l'experiència turística, minimitzar la petjada ecològica de l'activitat turística, evitar la hiperfreqüentació que pateixen determinats espais en certs moments de l'any tot posant en valor recursos naturals i culturals poc coneguts.

A banda de la mobilitat, els altres tres grans reptes del projecte són millorar l’eficiència energètica, fer de la digitalització un instrument clau de la gestió i promoció dels recursos i experiències, i millorar la competitivitat del teixit empresarial, generant noves oportunitats laborals, productes i experiències turístiques adaptades a les noves demandes dels visitants (slow, salut, benestar, serveis ecosistèmics...), i implicant els ciutadans en el procés de presa de decisions.

Els quatre grans eixos del projecte a la Garrotxa.

Les divuit actuacions presentades pel Consell Comarcal de la Garrotxa a la convocatòria dels Plans de Sostenibilitat Turística s’estructuren en quatre grans eixos:

En l’eix 1, de transició verda, s’han previst actuacions per valor de 3.170.794€ per a la gestió del flux de visitants en espais naturals i espais tractors de turisme, per a la valorització dels serveis ecosistèmics, per a la valorització paisatgística i restauració d'espais naturals i per a la consolidació i ampliació de la xarxa de camins "soft" no motoritzats.

En l’eix 2, de millora de l'eficiència energètica, s’han programat actuacions per valor de 2.333.734€, que han de permetre tirar endavant iniciatives com Garrotxa E-MOV friendly, la creació d'una xarxa d'aparcaments dissuasius, la descarbonització del sector turístic i la mitigació del canvi climàtic.

Pel que fa a l’eix 3, de transició digital, s’han sol·licitat 1.042.564€ per a la creació i comunicació de continguts digitals, per a la plataforma d'intel·ligència turística Garrotxa Smart County i per a al consolidació d'un panell d'indicadors per a la governança públic-privada.

Finalment, per a l’eix 4, de competitivitat, s’han programat actuacions per valor de 1.849.515€ per a la comunicació i sensibilització de residents i visitants, per a la creació d'oferta turística 4D i 4S, per a la iniciativa Delit Gastronòmic, per al projecte "La Garrotxa per a tothom", per a impulsar actuacions per a la millora dels centres històrics, per a la millora d'equipaments d'acollida al turista i per al suport a la DMO per a l'execució d’aquest projecte.

El projecte ha estat elaborat i coordinat per Turisme Garrotxa i, a més dels projectes transformadors comarcals, el projecte inclou actuacions més concretes en onze ajuntaments de la comarca, seguint la línia de turisme sostenible i responsable.

Actualment, els projectes estan en fase de valoració per a la concessió del finançament. En el cas que el projecte presentat pel Consell Comarcal de la Garrotxa sigui un dels seleccionats, rebria el finançament íntegre de les actuacions incloses, amb càrrec a la primera convocatòria dels fons europeus Next Generation.

Aquest projecte, a més, s’emmarca en l’estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que comparteixen tots els agents turístics de la comarca des de l’any 2001, amb l’acreditació, per primera vegada, del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb la CETS.