El Pla de Sostenibilitat turística de la Garrotxa inicia les primeres actuacions

Dimarts 13 de desembre de 2022

S'han aprovat les primeres contractacions en relació a les actuacions de l'Eix 1: transició verda, transició sostenible, valorització paisatgística i restauració d'espais naturals.

L'any 2021, el Consell Comarcal de la Garrotxa es va presentar a la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), amb el projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent”, cofinançat a través dels Fons Next Generation EU. Aquest projecte va ser beneficiari d'un ajut econòmic de 3.500.000 € per invertir al llarg d'un període de tres anys, entre 2022 i 2025, durant el qual s'han previst una sèrie d'obres i actuacions, tan d'àmbit comarcal com vinculades a diferents municipis de la Garrotxa, que permetran consolidar el procés de transformació de la comarca en una destinació ecoturística. En efecte, especialment en motiu del context d'emergència climàtica i de post pandèmia, el turisme ha estat un dels sectors més afectats.

El passat dimecres 30 de novembre, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar les primeres contractacions incloses en el marc del PSTD de la Garrotxa en relació a les actuacions de l'Eix 1: transició verda, transició sostenible, valorització paisatgística i restauració d'espais naturals.

El projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent” està finançat amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i preveu portar a terme les accions que siguin necessàries per poder complir els objectius definits en el Component 14, Inversió 1, de l'esmentat Pla. Per tant, es tracta de finançament europeu previst en el marc Next Generation que permetrà que la Garrotxa continuï treballant per consolidar un model turístic de destinació de referència en l'àmbit de la sostenibilitat.

El projecte inclou 11 actuacions comarcals i municipals, dividides en 4 eixos sobre la transició verda i sostenible (Eix 1), sobre la millora de l'eficiència energètica (Eix 2); sobre la transició digital (Eix 3) i sobre la competitivitat (Eix 4). Des del setembre passat, amb la incorporació d'una tècnica coordinadora del projecte, es treballa de manera conjunta amb els ajuntaments de la comarca i Turisme Garrotxa per planificar i portar a terme les properes licitacions, incloses en l'anualitat 2023, a fi d'assolir l'execució del 50% del finançament del Pla al llarg del proper any, tal com estableix la normativa que regula els ajuts europeus en qüestió.

Finalment, cal fer esment de l'instrument que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha constituït per fer el seguiment d'aquest important projecte i així garantir que tot el territori hi estigui representat. Es tracta d'un Grup de Governança que s'estructura en dues gerències (Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa), conjuntament amb quatre representants electes municipals, que es reuneixen mensualment per ocupar-se de desenvolupar correctament el Pla.

Podeu consultar el projecte a través d'aquest enllaç.