Els Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa renova l'acreditació de la CETS

Dilluns 21 de febrer de 2022

Acreditat per primera vegada l'any 2001, ha superat la seva quarta renovació i ha acumulat així més de 20 anys de treball per a un turisme sostenible.

La Carta Europea de Turisme Sostenible s'entén com una eina de gestió que treballa per oferir una experiència valuosa i de qualitat al visitant, tot salvaguardant els valors naturals i culturals, l'activitat econòmica de la població local i la seva qualitat de vida.

Mantenir l'acreditació requereix una millora contínua; per aquesta raó, el mètode exigeix la renovació de l'acreditació per períodes de cinc anys. Per cada període cal redactar una nova estratègia turística i un nou programa d'actuació.

L'acreditació de la Carta l'atorga la Federació Europarc, que agrupa els gestors dels espais naturals protegits d'Europa. Aquesta entitat és la responsable de la gestió de la Carta.

L'acte oficial d'entrega de la renovació de la Carta es farà el proper mes de maig al Neusiedler See – Seewinkel National Park d'Àustria, coincidint amb la celebració dels 20 anys del naixement de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

A més del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, també la renovaran els parcs naturals de Montsant, del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.

 

Nou espais naturals acreditats amb la CETS a Catalunya

 

Aquesta metodologia de treball la trobem present als espais naturals protegits de Catalunya des de l'any 2001, i ha anat sumant nous espais any rere any fins a arribar als actuals nou espais naturals acreditats amb la CETS a Catalunya. A Europa hi ha actualment 98 espais acreditats, distribuïts en 15 països.

La Carta Europea de Turisme Sostenible es basa en cinc principis:

    Donar prioritat a la protecció.
    Contribuir al desenvolupament sostenible.
    Involucrar totes les parts interessades.
    Planificar el turisme sostenible d'una manera efectiva.
    Treballar per a la millora continua.

La CETS ha estat reconeguda com una metodologia de treball per diverses organitzacions tant a escala europea com mundial: l'Organització Mundial del Turisme, l'Oficina Espanyola de Turisme, l'Agència Federal Alemanya per a la Protecció de la Naturalesa (BFN) i la Comissió de la UE a través de l'antiga Direcció General d'Empresa i Indústria.

En aquest sentit, els espais naturals protegits de Catalunya aposten clarament per fer del turisme sostenible el model de turisme que hauria de presidir el territori català.