Enllestida la xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall d'en Bas amb nous trams de via verda

Dimecres 22 de desembre de 2021

Els dos nous trams connecten el Mallol amb Verntallat i Les Preses, i els Hostalets d’en Bas i Sant Esteve d’en Bas.

Aquest matí s’han presentat els dos nous ramals de via verda a la Vall d’en Bas que uneixen el nucli de El Mallol i les urbanitzacions Verge de les Olletes i Verntallat amb l’escola Verntallat i el municipi de Les Preses; i el nucli dels Hostalets d’en Bas amb Sant d’Esteve d’en Bas. Aquests trams, anomenats “via verda de la Vall d’en Bas”, connecten també amb la ruta del Carrilet Olot – Girona. Els dos nous trams sumen un total de 3,14 quilòmetres.

La presentació ha estat a càrrec de l’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, i el president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, Eduard Llorà.

Amb aquesta obra, que es va aturar el 2020 amb motiu de la pandèmia, s’ha recuperat antics camins i els marges del riu Fluvià, i s’ha creat nova ruta. Per això, s’han millorat traçats existents amb aportació de terres, sega de vorals, millora de l’accessibilitat amb execució de rampes, pintura del carril, etc. Paral·lelament s’han realitzat els treballs característics de creació de nova ruta: execució de llosa i carril amb ferm de Tot-ú, instal·lació de barreres, senyalització, bancs i papereres, plantació d’arbrat...

Un dels treballs més destacats i el darrer que s’ha realitzat ha estat la instal·lació d’una passarel·la sobre el riu Fluvià a la zona de Verntallat. Aquesta passera és de ferro, té una llargària de 28 metres i es composa de dues peces de 14 metres soldades. Per instal·lar la passera s’han creat accessos de formigó amb baranes. La passera i aquests accessos han tingut un cost de 108.000 euros.

El pressupost total de les dues actuacions a la vall és de 603.472,59 euros, i està cofinançat amb 241.765,37 euros (el 50% de la despesa elegible) per un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), és a dir . La resta es finança entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, la Diputació de Girona i un ajut per al Desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Millora de la mobilitat sostenible i connexió amb els principals equipaments de la vall

 

La creació d’aquests nous trams afavoreix la mobilitat sostenible dins el terme municipal, connectant diversos nuclis i pobles de vall de forma segura. D’una banda, la connexió de Les Preses, Verntallat i El Mallol permet augmentar notablement l’accessibilitat amb bicicleta, especialment a l’escola municipal i al polígon industrial. D’altra banda, entre els Hostalets i Sant Esteve d’en Bas es facilita la connexió amb el camp de futbol i la residència per a la gent gran.

Aquests traçats s’incorporen a la xarxa de vies verdes i la seva gestió serà a càrrec del Consorci Vies Verdes de Girona, que en realitzarà el manteniment i la promoció.

Mapa (.jpg)