Més horaris per a les visites guiades a Besalú

Divendres 4 de juliol de 2014

L'oficina de turisme de Besalú amplia els horaris de les seves visites guiades.

Aquests mesos de juliol i agost Besalú afegeix hores de sortida de les visites guiades al call i a la vila medieval.

D'aquesta manera, els horaris passen a ser els següents:

11:00 h Un passeig pel call. Durada: 30 min. 2.25 € Castellà
12:00 h Descobrim el Besalú medieval. Durada: 1h 30 min 4.60 € Català
12:00 h Un passeig pel call. Durada: 30 min. 2.25 € Català
13:30 h Un passeig pel call. Durada: 30 min. 2.25 € English/ Français
17.00 h Descobrim el Besalú medieval. Durada: 1h 30 min 4.60 € Castellà
17:00 h Un passeig pel call. Durada: 30 min. 2.25 € Castellà
18:30 h Un passeig pel call. Durada: 30 min. 2.25 € Català