Torna la reserva prèvia per accedir a l'àrea d'acollida de Sadernes

Dijous 7 d'abril de 2022

Del 14 al 18 d'abril, els caps de setmana i festius de maig, juny i fins l'11 de setembre, i juliol i agost, serà obligatòria la reserva prèvia per accedir en vehicle motoritzat a la vall de Sant Aniol i disposar d'una plaça a l'aparcament de Sadernes.

Cada any, a l'arribada de la primavera i sobretot, a partir de la Setmana Santa, la zona de Sadernes fins l'ermita de Sant Aniol d'Aguja es converteix en un dels pols d'atracció de visitants més importants de la  comarca  de  la  Garrotxa,  a l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa. Aquesta alta freqüentació i el seu impacte al medi natural van fer que, inicialment els Ajuntaments de Montagut i Oix i Sales de Llierca (a través de les seves ordenances municipals) i més recentment, els mateixos consistoris coordinats des del Consorci  de  l'Alta Garrotxa, hagin regulat l'accés motoritzat  a la  zona, limitant  l'accés de vehicles per la pista de Sadernes.

Des del 12 de març i fins l'1 de novembre de  2022, el Consorci de l'Alta Garrotxa coordina la regulació de l'accés motoritzat a aquesta zona de l'espai protegit, una regulació efectiva durant aquest període al llarg durant les 24h.

Però, a més d'aquesta  regulació d'accés motoritzat, addicionalment, el proper 14 d'abril entrarà en funcionament el sistema de reserva prèvia en línia a través d'un motor de reserves per als vehicles que volen accedir a la zona.  És a  dir, que qualsevol vehicle que vulgui accedir a la zona d'aparcament de Sadernes (per després continuar ruta a peu per la Vall de Sant Aniol) haurà de disposar d'una reserva prèvia d'aparcament per al dia escollit.

La reserva es podrà fer a través de la pàgina web del Consorci de l'Alta Garrotxa - https://altagarrotxa.org/ - i serà necessari indicar la matrícula del vehicle i el dia concret de la visita. Pel que fa a l'aforament, l'aparcament disposa de 100 places i la reserva tindrà un preu públic general de 5,56€. Un cop formalitzada la reserva, es rebrà un correu electrònic amb un codi QR que caldrà presentar al personal de control situat al punt d'acollida de Sadernes.
 
Cal destacar que els visitants que arribin a peu o en  bicicleta  no  hauran  de realitzar reserva. El  sistema  de reserva  prèvia  està  ideat  per l'accés  de  vehicles a motor. Convé recordar també que la zona  no  disposa  de  cobertura,  i  per aquesta raó és important que la reserva s'efectuï amb anterioritat a la visita i descarregar-se correctament  el  codi  QR  al  dispositiu  mòbil,  per poder mostrar- lo a l'arribada.

A més de la tasca de control d'accés, enguany des  del  Consorci  de  l'Alta Garrotxa, a través del personal al terreny es continuarà oferint als visitants informació sobre l'espai natural i les principals regulacions d'ús públic, això com recordant  als  senderistes  els  valors  naturals,  l'oferta  de  senders,   les regulacions vigents i tota aquella informació interessant per fer la seva visita atractiva, respectuosa i sostenible. Complementàriament a aquest Servei d'Informació, el Consorci de l'Alta Garrotxa també comptarà amb el servei de Guarderia Rural, que farà tasques de vigilància del  medi  rural  a  la  zona,  per evitar el desenvolupament d'activitats  no  permeses  i  sancionar  aquelles conductes que incompleixin la normativa de l'espai natural. Finalment, durant la temporada alta de  visites,  el  Consorci  també  disposarà  d'un  Servei  de  neteja per mantenir l'entorn net i lliure de deixalles.

 

La sobrefreqüentació i el seu impacte al medi natural

 

L'alt índex de visitants a la zona de l'Alta Garrotxa és un repte en el que les administracions públiques responsables treballen coordinadament per tal de minimitzar els impactes de l'acció de l'home sobre la biodiversitat i l'entorn en espais tan vulnerables  com  aquest.  Alguns  d'aquests  impactes  es  tradueixen en erosió de sòls, turbulència de l'aigua,  afectació  directa  sobre  la  flora  i  la fauna (manipulació d'animals o aixafaments dels propis animals i nius) o soroll (molèsties per a  la  reproducció).  A  més,  la  convivència  de  diferents  usos socials en un mateix espai natural (visitants  i  habitants)  també  comporta  un treball constant per adaptar i fer  compatibles les  necessitats  de  cada  col·lectiu amb la protecció del territori.

Amb les accions de regulació d'accés motoritzat, la  posada  en  marxa  de  la reserva prèvia i els  diferents  serveis  engegats  pel  Consorci  de  l'Alta  Garrotxa en col·laboració amb els ajuntaments de la zona i la resta d'administracions públiques amb competències a l'espai natural s'han assolit, els darrers  anys, resultats molt satisfactoris que permeten disminuir l'impacte a l'entorn natural, augmentar la qualitat de la visita dels usuaris  de  l'espai  i  millorar  la compatibilitat d'usos a l'espai protegit.

Més informació sobre espais on és necessària la reserva prèvia.