Tota la informació sobre el sector turístic de la Garrotxa en un sol clic

Dijous 1 de setembre de 2022

Turisme Garrotxa ha creat un espai on poden consultar els indicadors més rellevants sobre l'oferta i la demanda del sector turístic de la Garrotxa. El panell també permet accedir a un diagnòstic del grau de sostenibilitat de la destinació.

Amb l'objectiu d'unificar i facilitar l'accés a la informació qualitativa i quantitativa relacionada amb el sector turístic de la Garrotxa, Turisme Garrotxa ha creat el web https://dades.turismegarrotxa.com, que agrupa tota aquesta informació d'una manera estructurada i coherent
 
Aquest panell, que s'actualitzarà periòdicament, permet consultar en un format obert les dades dels darrers anys.

La informació s'agrupa segons la temàtica. En el cas de l'oferta, alguns dels temes són: empreses turístiques, informació turística, xarxa de senders, espais naturals i ofertes especialitzades, entre altres.

Pel que fa a la demanda, les dades es mostren agrupades en temes com flux turístic, fluxos turístics en espais naturals, espais de parc natural, orígens, tipologia, etc.

A més, el panell també permet accedir a un diagnòstic automàtic del grau de sostenibilitat de la destinació, que es calcula a partir de l'anàlisi creuat dels indicadors de l'oferta i de la demanda.

Aquest diagnòstic automàtic s'obté prenent com a base el Sistema Europeu d'Indicadors Turístics, una eina de gestió, informació i supervisió destinada específicament a les destinacions turístiques que va ser creada per la Comissió Europea per a guiar les destinacions en la millora de la sostenibilitat.

El diagnòstic conjunt de la sostenibilitat ambiental, de la sostenibilitat econòmica i de la sostenibilitat social i cultural permet obtenir la dada sobre la sostenibilitat general de la Garrotxa, que l'any 2021 se situava al 52%. Aplicant aquest sistema d'indicadors europeu, es pot afirmar que l'any 2021 la Garrotxa estava en camí d'assolir la sostenibilitat.

Addicionalment, un cop l'usuari s'ha registrat, també pot accedir a dades de la pròpia associació Turisme Garrotxa, entre les quals hi ha les dades sobre l'activitat de l'associació a Internet, el recompte del nombre de socis per cada tipologia i el pressupost de l'entitat, entre altres qüestions.

El panell, desenvolupat per BIM Consultors, conté la informació detallada sobre com s'ha calculat cada indicador i els barems que s'han utilitzat.

En definitiva, aquest panell permetrà, tant a professionals de l'àmbit turístic com a la ciutadania en general, obtenir un gran volum de dades sobre la Garrotxa com a destinació turística, i farà possible que els gestors de la destinació disposin d'una visió general de l'evolució i les tendències del sector turístic de la Garrotxa per a una millor planificació.