Turisme Garrotxa s'alia amb la UdG participant a tres Campus Sectorials

Dilluns 14 de novembre de 2016

Involucrant-se a aquests tres Campus, Turisme Garrotxa tindrà accés directe al coneixement i a la recerca.

Turisme Garrotxa s'ha sumat als Campus Sectorials, un projecte impulsat per la Universitat de Girona, que vol enfortir el marc de relacions entre les empreses i institucions del sector turístic i els investigadors d'aquesta universitat.

Per tal de fer-ho possible, la UdG ha creat diverses agrupacions sectorials, com el Campus de Turisme, el Campus de Patrimoni Cultural i Natural, i el Campus de l'Alimentació i la Gastronomia. Turisme Garrotxa s'ha involucrat en aquests tres, en tant que són els que estan més directament relacionats amb el sector turístic.

El Campus de Turisme vol abordar aspectes com la innovació en el sector turístic, i el exemples de bones pràctiques en el sector públic i privat. Pel que fa al Campus de Patrimoni Cultural i Natural, es treballarà per aprofundir en el coneixement i posada en valor dels valors del paisatge, i el Campus de l'Alimentació i la Gastronomia focalitzarà el seu treball en els processos i tecnologies dels aliments.

Involucrant-se a aquests tres Campus, Turisme Garrotxa podrà participar a trobades temàtiques, reunions especialitzades, workshops i conferències, podrà tenir accés als grups de recerca, participar en iniciatives d'R+D+I, i disposar d'un contacte proper i personalitzat amb la Universitat de Girona, a més d'incidir o continuar incidint en la formació i inserció dels estudiants a través de la incorporació d'estudiants en pràctiques i de becaris a l'empresa.