Flora i fauna

A la Garrotxa hi trobem dos tipus de paisatge vegetal ben diferents: el mediterrani, caracteritzat per la presència d'alzinars, i el centreeuropeu de caràcter atlàntic, amb fagedes i rouredes de diverses espècies. Pel que fa a la flora, només al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa hi ha identificades més de 1.170 espècies de plantes superiors, i s'hi poden trobar diverses plantes molt rares al conjunt de la flora catalana.

Aquesta diversitat d'ambients present a la Garrotxa propicia que la fauna de la comarca també sigui molt diversa, i contingui espècies de gran interès, sobretot d'invertebrats. Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa se sap que hi ha gairebé 300 espècies diferents de vertebrats, 52 de les quals corresponen a mamífers, 198 a ocells, 13 a amfibis, 18 a rèptils i 11 a peixos. Pel que fa als invertebrats, hi ha registrades més de 164 espècies d'invertebrats no artròpodes, 20 d'artròpodes no insectes i més de 1.000 d'insectes.