Recomanacions i normes per als visitants

L’acampada lliure, la realització de reportatges fotogràfics i filmacions professionals, l’ús de drons i d’aparells voladors, la celebració d’esdeveniments personals o col·lectius, i l’organització d’activitats esportives no són permeses al Parc Natural sense una autorització especial.

Els centres d’informació del Parc Natural donen autoritzacions especials perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin apropar-se en vehicle motoritzat a les zones d’accés restringit.

Disposeu d’una extensa xarxa d’itineraris senyalitzats per a fer a peu, que recorren els espais més significatius, seguiu-los.

Per la tranquil·litat de la fauna salvatge, els ramats, els veïns i els visitants, els gossos han d’anar lligats a les àrees de recepció, als itineraris i al medi natural. Caldrà recollir immediatament i de forma convenient els excrements d’animals domèstics.

Per accedir a l’Espai Museístic del volcà del Croscat, els grups organitzats han d’anar acompanyats d’un guia autoritzat pel Parc Natural.

Endueu-vos les deixalles i dipositeu-les als contenidors situats a l’inici de l’itinerari. No embruteu el paisatge del qual tots gaudim.

La captura i recol·lecció de roques, minerals, plantes i animals no són permeses a l’àmbit del parc Natural.

El vol de drons no està permès al Parc Natural.

Hi ha zones d’accés motoritzat restringit perfectament senyalitzades on només hi poden circular veïns i vehicles de serveis.

 

Es podran permetre també acampades degudament autoritzades de caràcter temporal quan es tracti de pernoctacions d'una sola nit en cas de travesses de recorreguts llargs o quan tinguin lloc segons el que disposa la legislació sobre instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. En aquest cas, l'equip de gestió haurà d'emetre informe previ sobre la idoneïtat de l’emplaçament elegit. Si l’emplaçament ha de disposar d’instal·lacions permanents per a campaments, haurà de ser aprovat prèviament per la Junta de Protecció. No s’admetrà a l’interior del Parc cap altre tipus d’acampada diferent dels esmentats als punts anteriors. Article 56 del Pla Especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Rumbus | La Garrotxa en bus | Les Preses - Olot - Santa Pau

Itineraris i rutes TOP