Et posem a l'abast totes les dades de l'associació Turisme Garrotxa.

 

· Missió de l'entitat

 

· Finalitats

 

· Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu (vegeu les memòries d'actuacions)

 

· Estructura directiva i de govern (vegeu les memòries d'actuacions)

 

· Estructura organitzativa (vegeu les memòries d'actuacions)

 

· Activitats

 

· Estatuts

 

· Estats financers i memòria econòmica

 

· Balanç social (vegeu les memòries econòmiques)

 

· Col·lectiu de persones beneficiàries ateses (vegeu les memòries d'actuacions)

 

· Concursos, contractes i licitacions: no s'ha participat a cap.

 

· Programa i memòria anual d'activitats (vegeu les memòries d'actuacions)

 

· Resultats de les activitats acomplertes (vegeu les memòries d'actuacions)

 

· Adreces de correu postal i electrònic

 

· Web: http://ca.turismegarrotxa.com/transparencia

 

Addicionalment, pots consultar la informació sobre les accions finançades a través de l'Impost sobre Estades en Allotjaments Turístics.