Sant Joan les Fonts estrena guia turística

Dilluns 12 de desembre de 2016

Sant Joan les Fonts disposa d'un nou material turístic que permet ampliar i completar l'oferta ja existent. Es tracta d'una nova guia turística que, sota el títol "Llibre de viatge. Sent la força dels elements", presenta alguns dels principals atractius del patrimoni natural i cultural del municipi.

La guia turística serà una eina de consulta per als visitants i turistes de Sant Joan, però també una carta de presentació del municipi a fires i altres activitats de caire turístic. De moment s'ha editat en català, però en un futur proper es preveu l'edició en castellà, anglès i francès.

El disseny i l'edició ha anat a càrrec de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, amb la col·laboració de diferents agents implicats en el sector turisme i fotògrafs professionals. L'estil de la guia és fresc, dinàmic i molt visual, amb un clar predomini de la imatge gràfica. Pretén ser una eina útil pels qui requereixen de més informació a més del mapa turístic existent.

La guia és gratuïta i es pot trobar a l'Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts.